ZDROWIE URODA RODZINA

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wymagających leczenia chirurgicznego. To dziedzina medycyny zajmująca się operacyjnym (zabiegowym) leczeniem schorzeń. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji.

Nauka o chirurgii ma wiele działów. Wstępem do chirurgii jest część ogólna dotycząca ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i poperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej. Niektórzy autorzy do części ogólnej chirurgii zaliczają zagadnienia związane z leczeniem przepuklin.

Część szczegółowa obejmuje działy narządowe: chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia narządów wewnątrzwydzielniczych, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, urologia, oraz szczególne działy jak chirurgia urazowa i ortopedia, oraz chirurgia onkologiczna. Do najmłodszych działów chirurgii należy chirurgia przeszczepiania narządów - transplantologia.

Całkowicie odrębny dział chirurgii stanowi chirurgia dziecięca. Dziecko może być operowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego, na oddziale chirurgicznym dla dzieci, ponieważ nie jest ono miniaturą dorosłego, lecz zupełnie innym człowiekiem. Leczenie dziecka przez chirurga dla dorosłych dopuszczalne jest jedynie w stanach zagrażających życiu.

Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne to: usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową, operacje naprawcze przepuklin brzusznych, zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej oraz zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej. Wiele osób zgłasza się do nas z powodu dolegliwości związanych z przewlekłą niewydolnością żylną (żylaki kończyn dolnych) i hemoroidami. Liczną grupę stanowią też pacjenci z chorobami tarczycy.

2006 plastmed.pl
Osoby online: 3
Zdrowie ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie co Cię stracił...