Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Problemy nauczycieli w polskich szkołach

W współczesnej szkole występujące zjawiska niepożądane, sprzeczne z powszechnie przyjętymi i podzielanymi standardami, wartościami i oczekiwaniami te występują one w różnych dziedzinach życia szkoły.

Problemy, które występują w szkole mogą być zauważane zarówno przez ucznia jak i nauczyciela, oraz osoby spoza społeczności szkolnej. Problemem może być przeżywanie lęków przez uczniów, świadomość, że zażywają narkotyki, czy piją alkohol, problem ten musi być uznany z niepożądany. Nauczyciel doświadcza ten problem jako własny, ponieważ na przykład agresja uczniów przeszkadza mu w pracy, dla nauczyciela może to być równoznaczne z niepowodzeniem w wychowaniu.

Większość problemów, z jakimi boryka się szkoła a z nią nauczyciel można ująć w trzech punktach:
Po pierwsze są to problemy finansowo-organizacyjne. Brak pieniędzy na finansowanie oświaty, brak pieniędzy na niezbędne pomoce dydaktyczne, brak godziwego wynagrodzenia dla nauczycieli, umożliwić prace w nie przepełnionych klasach.
Drugim ważnym punktem jest problem dydaktyki. Eksperymentowanie programami nauczania, trudność w utrzymaniu dyscypliny na zajęciach, co uniemożliwia przeprowadzenie lekcji bez jakichkolwiek zakłóceń.
Trzecim punktem są nieakceptowane zachowania uczniów takie jak agresja, przemoc, kradzieże, zażywanie narkotyków, picie alkoholu a także demonstrowanie władzy przez uczniów brak integracji grupy. Takie zachowanie wymusza na niektórych nauczycielach ograniczenie swobody ucznia i narzucenie różnych form przymusu.

Według badań Najwyższej Izby Kontroli w 2000 roku szkoła spostrzegana jest jako niebezpieczne miejsce, w którym spotyka się młodzież. Szkoły starają się temu przeciwdziałać zatrudniając ochroniarzy instalując kamery, ale takiej zachowanie jest wynikiem bezradności. Interwencja nauczycieli polega teraz na wezwaniu ochrony lub policji, przeprowadzane rozmowy z rodzicami zamykają się n temacie wzmocnienia ochrony i kontroli uczniów. Takie działanie jest przykładem bezradności w procesie wychowania.

Większość uczniów rezygnuje z szukanie pomocy u nauczycieli. Współczesna szkoła musi być miejscem współpracy uczniów i nauczycieli.
Zawód nauczyciela jest źródłem różnych trudności dla osób, które ten zawód wykonują. Problemy nauczyciela wynikają z typowych charakterystycznych cech tego zawodu.
Zawód nauczyciela składa się z różnorodnych ról, które pełni, są to role nauczyciela, wychowawcy, doradcy,. Pełnienie tych ról wymaga różnych kompetencji między innymi specjalistycznych, dydaktycznych i psychologicznych. Praca nauczyciela wymaga odpowiedniej i aktualizowanej wiedzy, umiejętności utrzymania na lekcjach porządku, oraz umiejętnego motywowania ucznia. Źródłem trudności dla nauczyciela jest stawianie wygórowanych celów, które są trudne, bądź niemożliwe do zrealizowania.
Źródłem problemów nauczyciela staje się konieczność szybkiego reagowania na przykład niewłaściwego zachowania ucznia, nie ma czasu na konsultacje z wykwalifikowaną bądź doświadczoną osobą.

Innym źródłem problemów może być poczucie osamotnienia w pełnieniu zawodu. Rozpoczynając lekcje nauczyciel staje sam przed nie rzadko 30 osobową grupą uczniów, nie ma drugiej osoby, która mogłaby mu pomóc i służyć radą. Taka sytuacja dla niektórych jest źródłem satysfakcji, niezależności, a dla niektórych nauczycieli, którzy oczekują wsparcia i są niepewni swojej roli staje się to problemem. Do pojawienia się problemów nauczycieli mogą się przyczynić warunki społeczne, postawy rodziców, niewłaściwe zachowanie uczniów. Z badań opublikowanych w 1998 przez Konarzewskiego w ?Sztuce nauczania?, a przeprowadzonych przez Korusa, Grodzkiego, Frocha, Szlezynger-Grajewską, Sołom stwierdzono, że podstawowymi problemami był:
kłopoty z dyscypliną w klasie
trudności z wykorzenieniem niepożądanych zachowań, przy jednoczesnym pozyskaniem zaufania uczniów
poczucie niekompetencji merytorycznych i metodycznych
brak pomocy dydaktycznych
niewłaściwy stosunek rodziców do szkoły i nauczyciela
problemy związane z administracją oświatową
zła atmosfera w gronie nauczycielskim
poczucie samotności
poczucie społecznej niższości

Jednym z wielu problemów w pracy nauczyciela są złe warunki pracy, miedzy innymi: zbyt liczne klasy, częste kontrole, hałas, niejasność celów i wymagań, bark pomocy naukowych itp. Warto też wspomnieć o problemowym zachowaniu uczniów, o rozszerzającym się wśród uczniów zobojętnieniu wobec norm społecznych, braku kultury, bądź też o agresji, lekceważeniu obowiązków szkolnych. Nauczyciele skarżą się też na nadpobudliwość dzieci zwłaszcza w młodszych klasach szkoły podstawowej.
Skuteczne rozwiązywanie problemów szkolnych wymaga wspólnego działania nauczyciela, ucznia, rodziców a także dyrekcji szkoły.

Nauczyciela jak i uczniowie doświadczają trudności związanych z agresją i przemocą uczniów. Dla nauczyciela problem agresji spostrzegany jest często jako niepowodzenie w pracy wychowawczej. Aktywność nauczyciela w obliczu agresji ma charakter zadaniowy to znaczy na interwencji bardzo rzadko zdarza się próba wyeliminowania niepożądanego zachowania. Nauczyciel często rezygnuje z próby wyeliminowania agresji i przemocy uczniów, i ogranicza się do ochrony przed agresją rówieśników.
Przyczyn zachowania agresywnego uczniów postrzega w wychowaniu rodzinnym, środowisku rówieśniczym czy w środkach masowego przekazu takich jak TV, Internet, Film.


2006 plastmed.pl
Osoby online: 125
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...