Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Nasze sny - sennik

Spanie jest czynnością tak naturalną i niezbędną jak jedzenie. Większość ludzi w ciągu doby zasypia choćby na krótko. Nie ma człowieka, który nie spałby w ogóle. Choć nikt nie wie do końca, na czym polega dobroczynny wpływ snu na zdrowie, przyjmuje się powszechnie, że wpływ taki istnieje, choćby dlatego, że brak snu pogarsza nasze funkcjonowanie. Liczne odkrycia w dziedzinie fizjologii i psychologii wskazują na istnienie wielu mechanizmów, przez które sen wpływa na nasz dobrostan. Od stu lat wiadomo - z doświadczeń naukowych - że zwierzęta, np. szczury czy psy, sztucznie pozbawione możliwości spania - umierają, a im młodsze zwierzę, tym wrażliwsze. Nie stwierdzono, czy bezsenność u człowieka także może prowadzić do śmierci. Wiemy jednak, że wskutek nawet niewielkiego deficytu snu nasze samopoczucie i sprawność spadają poniżej normy, a chroniczny jego niedobór może spowodować zahamowanie wzrostu, osłabienie odporności na infekcje i upośledzenie zdolności do koncentracji i podejmowania decyzji.

Na poziomie podstawowym sen można określić jako naturalną reakcję na zmęczenie. Organizm zwalnia tempo aktywności: ciało i mózg wypoczywają. Lecz sen przynosi całkiem iąny jakościowo odpoczynek niż ten, który daje przerwa w aktywności bez zasypiania. Podczas snu przemianie ulega wiele procesów fizycznych zachodzących w ciele i mózgu; wpływ niektórych przemian na zdrowie jest dla nas jasny, ale znaczenie i skutki innych nadal pozostają tajemnicą.

Od pradawnych czasów, odkąd człowiek zamieszkuje ziemię istnieje wiara w sny. Od tysiącleci, od zamierzchłych epok poświecono olbrzymią ilość dzieł wykładni snów, tłumaczeniu snów i wróżb w marzeniach sennych. Na wiele tysięcy lat przed naszą erą kapłani ze starożytnego Egiptu, Assyrii i Persji dociekali znaczenia snów, gruntując swą potężną wiedzę na zgłębianiu i wykładni przeżyć sennych, na wróżeniu z gwiazd i na znajomości charakterów ludzkich, odczytywanych z rysów twarzy i innych fizycznych cech człowieka.

Sennik jest zbiorem najczęściej spotykanych marzeń sennych, który zawiera dużą liczbę symboli sennych i ich interpretacji. Senniki próbują tłumaczyć podstawowe symbole występujące w snach, jednak dokonana na ich podstawie interpretacja musi być powiązana z ogólną sytuacją śniącego i każdy sen należy interpretować oddzielnie. Nie ma jednoznacznej recepty jak należy odczytywać poszczególne symbole.

Pomimo powszechnego uznania, iż sny mogą przepowiedzieć przyszłość, naukowcy przekonani są iż okres snu jest momentem segregowania pamięci ludzkiej (również elementów pamięci podświadomej) w którym obrazy senne powstają na bazie przeżytych sytuacji i emocji.

W interpretacji snu należy pamiętać iż mają one indywidualną interpretację w kontekście konkretnej osoby i rzadko kiedy ich symbolika ma jednolite znaczenie. Okazuje się, że dostępne senniki coraz częściej dzielą hasła w kontekście sytuacji. Specjaliści zajmujący się tematyką snu i marzeń sennych twierdzą iż tworzenie własnego sennika jest dobrym sposobem by poznać własną osobę - na podstawie tego co nam się przyśniło, jest tworzyć własny, indywidualny sennik.

Ciekawostka jest fakt, że w oparciu o fascynację snem wykształciła się konwencja literacja zwana orinizmem. Polega na ukazaniu rzeczywistości na kształt snu, marzenia sennego, czasem koszmaru. Zwykle dzieło ma wtedy charakter irracjonalny, absurdalny, sprzeczny z zasadami prawdopodobieństwa. Zacierają się związki przyczynowo-skutkowe i logiczne następstwa wydarzeń.

Senniki Szamańskie

Senniki szamańskie to starożytne narzędzie, które jest wykorzystywane przez szamanów i osoby praktykujące szamanizm do interpretacji snów. Szamanizm to duchowa tradycja i praktyka, która ma swoje korzenie w wielu kulturach na całym świecie, zwłaszcza wśród ludów rdzennych. Senniki szamańskie różnią się od tradycyjnych senników, ponieważ podążają za innym podejściem do snów i duchowego zrozumienia.

W szamanizmie sen jest uważany za podróż duszy. Sny są postrzegane jako okno do innych światów, które mogą dostarczać wglądu w duchowe tajemnice i przyszłość. Senniki szamańskie pomagają osobom praktykującym szamanizm w interpretacji swoich snów, aby uzyskać wgląd w duchowy świat i odkryć znaczenie swoich wizji.

W tradycji szamańskiej sen jest traktowany jako droga prowadząca do komunikacji z duchami, przodkami i innymi bytami duchowymi. Senniki szamańskie pomagają w identyfikacji symboli i znaków, które pojawiają się we snach, a które mogą zawierać przesłania od duchów. Interpretacja tych symboli i znaków jest kluczowym elementem praktyki szamańskiej.

Senniki szamańskie zawierają często symboliczne opisy zwierząt i roślin, które są uważane za duchowe przewodniki. Na przykład, sen o wilku może być odebrany jako zaproszenie do odkrywania swojego wewnętrznego wilka - siły i instynktu. Sen o orle może symbolizować dążenie do wolności i perspektywę z lotu ptaka. W szamanizmie sen jest również postrzegany jako czas, w którym dusza może opuścić ciało i podróżować do innych światów. Senniki szamańskie pomagają interpretować te duchowe podróże i zrozumieć ich znaczenie dla osoby śniącej. Sen może stanowić inspirację do podjęcia konkretnej duchowej praktyki lub medytacji. Senniki szamańskie nie są tylko narzędziem interpretacji snów, ale także elementem większego systemu praktyk duchowych w ramach szamanizmu. Wierzenia i praktyki szamańskie różnią się w zależności od kultury i regionu, ale senniki szamańskie pozostają wspólnym narzędziem wykorzystywanym do odkrywania tajemniczych i duchowych aspektów rzeczywistości.

Dla praktykujących szamanizm, senniki szamańskie stanowią cenne źródło wglądu w duchowy świat i dostarczają narzędzi do odkrywania znaczenia swoich snów. To tajemnicze narzędzie, które pomaga w budowaniu mostu między światem snów a rzeczywistością, a także w doskonaleniu duchowej wiedzy i praktyk szamańskich.

2006 plastmed.pl
Osoby online: 140
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...